Tìm kiếm

Nguồn Lực

Chi nhánh: xưởng sản xuất đồ gỗ & cơ khí

10 Tháng Sáu Chili System

Chi nhánh: xưởng sản xuất đồ gỗ & cơ khí

Cùng với việc phát triển, mở rộng qui mô & nâng cao khả năng tự sản xuất, thi công trang trí nội thất, Việt Nhật đã thành lập Chi nhánh: Xưởng sản xuất đồ gỗ và cơ khí tại Quận 9, TPHCM vào năm 2016. Với hai phân khu: Sản xuất đồ gỗ & cơ […]

Xem thêm
Hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

10 Tháng Sáu Chili System

Hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Xây dựng văn hóa hướng tới mục tiêu An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) luôn là một trong những giá trị cốt lõi của Việt Nhật. Trải qua hàng loạt dự án, với nhiều Chủ đầu tư yêu cầu rất khắt khe về mặt an toàn như Keppel Land, Capital Land…, Việt Nhật […]

Xem thêm
Hệ thống quản lý chất lượng

10 Tháng Sáu Chili System

Hệ thống quản lý chất lượng

Với các thành viên chủ chốt đều đã làm việc cùng nhau dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Việt Nhật định hướng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ngay từ những ngày đầu. Bước sang năm 2016, Việt Nhật chính thức xây dựng hệ […]

Xem thêm

Về đầu trang