Tìm kiếm

Hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Xây dựng văn hóa hướng tới mục tiêu An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) luôn là một trong những giá trị cốt lõi của Việt Nhật.

Trải qua hàng loạt dự án, với nhiều Chủ đầu tư yêu cầu rất khắt khe về mặt an toàn như Keppel Land, Capital Land…, Việt Nhật luôn đáp ứng tốt & được đánh giá cao trong việc hợp tác triển khai hệ thống quản lý an toàn theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Không chỉ đề cao văn hóa an toàn & sức khỏa nghề nghiệp, việc cập nhật “tư duy dựa trên đánh giá rủi ro” (Risk based thinking) cũng sẽ nằm trong định hướng chiến lược của Việt Nhật.

Đó cũng là cơ sở, để trong năm 2019, Việt Nhật bắt đầu xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001 – 2018 mới nhất.

Với sự cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cao nhất, hệ thống quản lý theo ISO 45001 – 2018 đã được triển khai tới từng dự án cũng như VP công ty, với mục tiêu xây dựng văn hóa OH&S cho người lao động.

Tháng 12/2019, đánh dấu nỗ lực thành công của Việt Nhật trong việc xây dựng Hệ thống quản lý & văn hóa OH&S khi đạt chứng nhận từ ISO 45001-2018 từ Bureau Veritas Certification, tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới.

 

 

Về đầu trang