Tìm kiếm

Huấn Luyện – Đào Tạo

Huấn luyện PCCC tại công trường

21 Tháng Mười Hai Quản Trị

Huấn luyện PCCC tại công trường

Nằm trong chương trình huấn luyện – đào tạo thường niên của hệ thống quản lý OHS, Ban an toàn công ty Việt Nhật đã tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn định kỳ về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, có sự tham gia hướng dẫn của cơ quan […]

Xem thêm
TẬP HUẤN PCCC & CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI VP

27 Tháng Chín Quản Trị

TẬP HUẤN PCCC & CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI VP

Nằm trong các chuyên đề huấn luyện – đào tạo của hệ thống quản lý OHS, Ban an toàn công ty Việt Nhật đã tổ chức các buổi tập huấn định kỳ về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, có sự tham gia hướng dẫn của cơ quan công an PCCC […]

Xem thêm
Đào tạo hệ thống quản lý theo ISO 9001: 2015

10 Tháng Sáu Chili System

Đào tạo hệ thống quản lý theo ISO 9001: 2015

Công tác đào tạo hệ thống quản lý theo ISO 9001-2015 được Phòng Nhân sự & Ban ISO tiến hành định kỳ cho nhân viên mới và cán bộ quản lý. Các kiến thức cơ bản & các qui trình, qui định mới được cập nhật tới từng thành viên tham gia, để hướng dẫn […]

Xem thêm

Về đầu trang