Tìm kiếm

Cơ cấu nhân lực

Với sự kết hợp giữa những thành viên cốt cán dày dạn kinh nghiệm, cùng những kỹ sư, kiến trúc sư trẻ đầy nhiệt huyết, Việt Nhật đang dần khẳng định được vị thế trong nhiều dự án vừa qua.

Công ty cũng đặc biệt coi trọng đội ngũ Đốc công, An toàn và tiện ích, những người trực tiếp thi công kết cấu, hoàn thiện kiến trúc, trang trí nội thất, cũng như duy trì hệ thống HSE tại công trường.

Về đầu trang