Đóng

Giới thiệu

11 / 12 2020

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Việt Nhật hiểu rằng, việc xây dựng & khẳng định thương hiệu là cả một quá trình, với sự nỗ lực cao nhất từ Ban lãnh đạo & cả tập thể công ty.

Và bước đầu tiên, định hình khung pháp lý cho nỗ lực ấy, là việc tạo ra một nhãn hiệu độc quyền, biểu trưng cho hình ảnh công ty.

Sự đồng thuận về mặt chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ của Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn cho mỗi công trình là mục tiêu hướng tới của Việt Nhật, cũng là ý nghĩa của logo công ty.

Màu xanh dương là màu của niềm tin và hi vọng. Màu đỏ thể hiện nhiệt huyết và quyết tâm. Tập thể Việt Nhật sẽ nỗ lực để đem đến sự hài lòng cho các khách hàng của mình trong các dự án chúng tôi tham gia.