Tìm kiếm

HARUKA BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư: Becamex Tokyu

Thầu chính: Cofico

Vị trí: Bình Dương New City, Bình Dương

Gói thầu: Thi công kết cấu & hoàn thiện kiến trúc

Về đầu trang