Tìm kiếm

DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

Chủ đầu tư: Thuộc top 10 Nhà Phát Triển Bất Động Sản Việt Nam.

Vị trí:  Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói thầu: Hoàn thiện kiến trúc và hạ tầng cảnh quan.

Về đầu trang