Tìm kiếm

CANADA PROJECT

Thầu chính: Công ty TNHH Toda Viet Nam

Vị trí:  Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Gói thầu: Thi công công tác bê tông cốt thép nhà xưởng

Về đầu trang